Search for...

Temel Bohçalama Nedir ? Nasıl Yapılır?

Membran temel bohçalama metodu bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Membran temel bohçalama yönteminden önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ”bohça”nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton (lean concrete) katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı membran yapıştırılır.

Bohçalama uygulamalarında membran altına astar uygulanmaz. Membranlar enine göre yaklaşık 10 cm, boyuna göre ise yaklaşık 15 cm birbirileri üzerine hassas bir şekilde bindirilerek ve şaloma ateşi ile eritilerek yapıştırılır. İlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıştırılması yeterlidir.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*